KİŞİSEL BAKIM & KOZMETİK ÜRÜNLERİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER

Her sektörde olduğu gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanında da tüketici tutum ve eğilim raporları oldukça önemli bir değere sahip. Şöyle ki; üretici firmalarını bir dizi yeniliğe ve değişikliğe iterek yeni ürünlerin doğmasına ya da ürünlerin tüketicilerin daha da seveceği şekilde özellikleri taşımasına sebep oluyor. Kozmetik ve kişisel bakım ürün kullanımının en temel sebebi, beğenilme ve güzellik. Çok eskilerden günümüze değin kadın, beğenilmek, güzelleşmek ve güzelliğini korumak adına çabalamış ve kozmetik sektörünün baş oyuncusu olmuştur. Dolayısıyla günümüz kozmetik ve bakım ürün pazarının da en büyük tüketici grubunu kadınlar oluşturuyor. Erkek de gelişen sanayiyle kariyerinde bakımlı olmak adına bu sektöre dahil olmuştur.

Genç nüfusun iş hayatına geçişi, çalışan kadın-erkek sayısının artmasıyla günümüz iş yaşam koşulları hem erkeği hem kadını daha da bakımlı olmaya zorluyor. Artan nüfus, gelir ve refah düzeyi ayrıca teknoloji kullanımının yaygınlaşması, ürün kullanıcıların görüş ve tavsiyelerine dayalı alışveriş eğilimi gibi dinamikler üretici firmalarını biribirinden farklı ürün çeşidiyle rekabet etmek durumunda bırakmıştır.

Eğitimin ve sağlığa olan önemin artmasıyla doğa dostu bilinçli tüketici, kullandığı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerini, hayvanlar üzerinde yapılan testleri daha fazla irdeliyor. Hayvanlar üzerinde denenmemiş ve bitkisel doğa-dostu ürünlere karşı tüketici ilgisi kozmetik ve kişisel bakım üreticisi firmalarını zorunlu olarak her geçen gün daha çok araştırmaya, daha çok keşfetmeye ve yeni formüller geliştirmeye itiyor. Ürün çeşitliliği de buna eklendiğinde tüketicinin kozmetik ürün tüketim eğilimlerini doğru bir şekilde analiz etmek çok büyük bir önem kazanıyor. Bu noktada tüketiciyi yakından takip eden, tutum ve davranışlarını iyi analiz eden, çıkan rapora göre üretimine yön verecek önemli adımlar atan firmalar sektörün amiral gemisi olmaya devam ediyor.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri; parfümeriler, birbiri ardına açılan kozmetik mağazaları, hipermarketler, süpermarketler, departman mağazaları, eczaneler, online satış kanalları ve doğrudan satış yöntemleri gibi her ürün grubu için geçerli olamayacak çeşitlilikte birbirinden farklı pek çok dağıtım kanalıyla tüketiciye ulaşıyor. Modern satış kanallarındaki artış, gelişmiş ülkelere kıyasla az olan kişisel ve bakım ürün harcamasının büyüme ivmesini sürdürmesini destekleyecek görünüyor.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri; raf ömrü, ikame ürün çeşitliliği, fiyat yelpazesi, doğal-organik oluşu, farklı tüketici profillerine hitap etmesi gibi farklı etkenlerle çok çeşitli kanallları aracılığı ile tüketicinin sepetine giriyor. Tüketiciyle sürekli iletişim halinde olmak, ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ayrıca günün modasına uygun hareket etmek ve memnun etmek, firmalar için kaçınılmaz pazarlama adımları arasında yer alıyor. Pazarın durumunu ve tüketicisini yakından takip etmeyen, yenilikçi bir stratejisi bulunmayan ve imajıyla güven vermeyen firmaları zor rekabet koşullarının beklediğini belirtmekte yarar var.

Pazardaki tüketicinin genel eğilimlerine ilişkin başlıca 10 faktörü sıralamak gerekirse;
 • Türkiye’nin genç nüfus büyüklüğü, nüfus artış hızı, şehirleşme oranlarındaki artış gibi demografik özellikler,
 • Tüketicilerin bilinçli tüketime yönelim eğilimleri, içerik ve ürün açıklamalarına artan ilgi,
 • Dermo-kozmetik ürünlerin payındaki artış ve güzellik ile bakım ürünlerine medikal özelliklerin de eklenmesi,
 • Online alışveriş eğilimindeki artış,
 • Doğa dostu, doğal, su bazlı, vegan ve organik ürünler konusunda artan eğilimler,
 • Herkese sunulan standart ürünlerden farklı, kişiye göre özelleştirilmiş ürün arayışları,
 • Kadın odaklı olmanın yanında erkek tüketicileri de dikkate alacak şekilde ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi,
 • Aktif yaşam tarzı ile spor aktiviteleri öncesi ve sonrasına hitap eden ürünlerin artması,
 • Kişisel bakım alanına giren elektronik ürünlere artan ilgi,
 • Makyaj uzmanları, kozmetik ürün uygulayıcıları ve bu alandaki profesyonellerin önem kazanması,
 • Sosyal medyanın profesyonel ürün tanıtımı yapan uzmanları etkin kılması, pazarın büyümesine katkı sunması.
Türkiye, kişisel bakım ürünleri ve kozmetikte dünya pazarı içerisinde henüz beklenilen düzeyde değil. Bu nedenle, kentleşmeyle gittikçe artan nüfus ve değişken tüketici profilini barındırmasıyla, üretici firmalar için çok büyük bir pazar durumunda. Bu noktada firmaların yapması gereken en önemli iş, tüketici tutum ve davranışlarını yakından izlemek ve çıkan sonuca göre yenilikçi adım atabilme cesaretini göstermektir.